Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Kiusaamista on jokaisessa koulussa

Sosiaalisilla suhteilla on nuorille suurempi merkitys kuin aikuiset usein tulevat ajatelleeksi. Hyväksytyksi tuleminen omassa vertaisryhmässä on tärkeää jokaiselle.

Suomalaistutkimusten mukaan koulun tai luokan koolla ei näyttäisi olevan vaikutusta kiusaamisen määrään; pienissä kyläkouluissa kiusataan siinä missä kaupungeissakin. Lääneittäin kiusaamista esiintyy Stakesin Kouluterveyskyselyn mukaan suurin piirtein yhtä paljon. Kansainvälisesti tunnettu koulukiusaamisen tutkija Christina Salmivalli on todennut, että erot kiusaamisen määrässä selittyvät pitkälti rehtorin ja opettajien asenteilla ja heidän luomillaan koulukäytännöillä.

Ensimmäinen askel on myöntää, että kiusaamista todella tapahtuu. Myös meidän koulussa - ja aivan liikaa.

Roolit - kuka sinä haluat olla?

UHRI - Uhri on oppilas, joka joutuu systemaattisen ja toistuvan ahdistelun kohteeksi.

KIUSAAJA - Kiusaaja on prosessin alkuunpanija, joka paitsi aloittaa kiusaamisen, saattaa myös yllyttää ja pakottaa muita mukaan kiusaamaan.

APURI - Apuri on kiusaamisessa pikemminkin kiusaajan seuraajana tai avustajana kuin varsinaisena aloitteentekijänä. Vaikka hän ei aktiivisesti aloita kiusaamista, hän menee helposti mukaan.

VAHVISTAJA - Vahvistaja antaa kiusaajalle myönteistä palautetta. Hän on yleisönä, nauraa ja kannustaa kiusaajaa huudoin. Vahvistamista on jo sekin, että nuori tulee paikalle katsomaan kun jotakuta kiusataan ja naureskelee kiusaajan kiusatusta esittämille kommenteille.

PUOLUSTAJA - Puolustaja asettuu kiusatun puolelle joko yrittämällä saada toiset nuoret lopettamaan kiusaamisen tai tukemalla kiusattua muutoin.

ULKOPUOLINEN - Ulkopuolinen pysyttelee kiusaamistilanteista sivummalla, mutta toimii samalla usein huomaamattaan kiusaamisen hyväksyjänä.

Lähde: Iltalehden Minä en kiusaa -sivut

Kiusaamisen muotoja ovat mm.:


Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen:
Lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä heittäminen, hiuksista vetäminen jne.

Henkinen väkivalta:
Pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, naurunalaiseksi tekeminen, rahan kiristäminen jne.

Painostava vallankäyttö:
Uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista eristäminen, pakottaminen tekoihin, väärinneuvominen jne.

Haitanteko:
Tavaroiden piilottelu, yksin jättäminen, omaisuuden särkeminen tai hukkaaminen, peleistä ja leikeistä poisjättäminen 

Koulukiusaaminen on tahallista ja toistuvaa, suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreen kohdistuvaa negatiivista toimintaa. Kiusaamisesta ei ole kysymys silloin, kun kaksi tasaväkistä oppilasta riitelee tai tappelee keskenään.

Suurin osa koulukiusaamisesta on oppilastoverien välistä. Eteen voi kuitenkin tulla myös tilanteita, joissa opettaja aiheuttaa lapsille tai nuorille turvattomuutta ja pelkoa asiattomalla käytöksellään, jopa suoranaisella kiusaamisella.

Jos lastasi kiusataan

  • ota heti yhteys opettajaan
  • sovi opettajan kanssa, miten asia käsitellään, jotta se tapahtuu viisaasti ja lapsia turhaan leimaamatta
  • jos asia ei etene, ota yhteys rehtoriin
  • kiusaamiseen liittyy usein  häpeän ja syyllisyyden tunteita, joten kerro lapselle, ettei kiusaaminen ole hänen syynsä eikä tee hänestä huonoa. Voitte miettiä yhdessä kiusaajan syytä ja ehkä huomata, että kiusaaminen johtuu tämän vaikeuksista ja pahasta olosta.
  • vahvista lapsesi itsetuntoa osoittamalla hänelle rakkautta ja hyväksyntää. Rohkaise häntä uskomaan pärjäämiseensä.
  • Tue lasta kaverisuhteiden solmimisessa ja kannusta häntä harrastuksiin ja kutsumaan luokkatovereita  kylään.

Virkkis - Yhdessä enemmän
©2019 Vieremän Kirkonkylän Koulun vanhempainyhdistys ry - suntuubi.com